Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor?

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof.Dr. Selda Erensoy, koronavirüs testlerinin nasıl yapıldığını anlattı.

SARS’TA KULLANILAN TESTLERDEN FAYDALANIYOR

COVID-19 tanısında hangi testler kullanılıyor?

“SARS-CoV-2 araştırılmasında virüsün RNA’sını özgül olarak saptayan nükleik asit testleri kullanılmaktadır. Salgının başında virüsün genomunun dizi analizi yapılmış ve yayımlanmıştır. Bu bilgi sayesinde yeni koronavirüs-19 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri geliştirilmiştir.

Virüsün en yoğun olduğu bölge solunum yollarıdır. Burun ve boğaz bölgesinden alınan sürüntü örneklerinde ve ağır hastalarda alt solunum yollarından alınan örneklerde testler uygulanır

Antijen testleri ise virüse özgü proteinleri saptamaya yöneliktir. Onbeş dakika gibi kısa sürede sonuç veren hızlı antijen testleri geliştirilmiştir. Burun-boğaz sürüntülerinde uygulanır. Enfeksiyon sürecinde PCR testlerine göre iki gün gibi daha geç pozitifleşir.

Antikor testleri, virüsle enfekte olan kişilerin virüse özgü geliştirdikleri antikorların araştırılmasına yöneliktir. Bu testlerin de hızlı şekilleri geliştirilmiştir. RNA ve antijen testlerine göre daha geç pozitifleşir.

Önce IgM tipi antikorlar, daha sonra IgG tipi antikorlar pozitifleşir. IgG tipi spesifik antikor testleri geçirilmiş enfeksiyonu tanımlamada faydalı olur.

321381-1267537683

Geriye doğru bilgi verdiği için özellikle toplumdaki enfeksiyon geçirilme oranını belirlemede kullanılır. Salgın analizinde önemli veri sağlar. Henüz net olarak bilinmeyen bağışıklık değerlendirilmesinde işe yarayacaktır. Kan örneklerinde serum veya plazmada çalışılır.”

“NEGATİF TESTLER TEKRAR EDİLİYOR”

Testler kimlere yapılmaktadır?

“Olası COVID-19 vaka tanımına uyan hastalara testler yapılmaktadır. Olası vaka, klinik bulgusu olan (ateş, öksürük, nefes darlığı, muayene bulguları) ve COVID-19 tanısı almış hastalarla son 14 gün içinde temasta bulunmuş veya enfeksiyonun yaygın olduğu ülkelerden gelmiş kişiler olarak tanımlanmıştır. Ancak, vaka tanımı genişletilerek hastaneye yatış gerektiren akciğer klinik bulgularının başka bir nedenle açıklanamaması da eklenmiştir.

PCR testi pozitif olanlar kesin COVID-19 olarak tanımlanmaktadır. Negatif bulunanlar tedaviye rağmen 48 saatte klinik bulguları iyileşmemişse testleri tekrarlanmaktadır.

Kesin COVID-19 tanılı hastaların temaslıları (son 14 gün içinde temas) değerlendirilmekte (yakın temas yönünden), bilgi verilerek başkaları ile temastan kaçınması, evde kalması, gerektiğinde maske takması açıklanmakta, yakından izlenmekte ve gerektiğinde test yapılmaktadır.

Antijen testi pozitif bulunanlar pozitif kabul edilecek, negatif olanların ise PCR ile testleri tekrar edilecektir.”